NOVOSTI

PZS1 naslovna Javna promocija dokumenta “Šta nam donosi Reformska agenda II: pregled kroz prizmu ženskih prava” 6. Decembar 2019.- Dokument je nastao u saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom i prati strukturu Reformske agende II
JAVNI POZIV za slanje ponuda za izradu publikacije 4. Decembar 2019.- Udruženje Prava za sve sa partnerskom organizacijom UG […]
Zadržimo mlade u Bosni i Hercegovini 3. Decembar 2019.- U okviru projekta izrađena je i prva on-line platforma ERSE mreže koja će povezati sve poslodavce, studente i akademsku zajednicu u oglašavanju i provođenju studentskih praksi
PRAVA ZA SVE zagovaraju u Briselu 28. Novembar 2019.- Zagovaranjem se nastojalo upoznati predstavnike institucija Evropske unije, naročito one koji prate napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, o stanju ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u različitim sektorima
PRAVA ZA SVE na 74. sesiji CEDAW Komiteta 22. Novembar 2019.- Kroz učešće na sesiji i odgovore na pitanja članova/ica Komiteta, PRAVA ZA SVE su zagovarala punu primjenu UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Produžen rok za JAVNI POZIV – prijava kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora 19. Novembar 2019.- Osnovni cilj projekta je podrška reformi visokog obrazovanja u oblasti provođenja studentske prakse kroz povezivanje akademske i poslovne zajednice, te studenstkih i drugih OCDa, kao i relevantnih institucija.
JAVNI POZIV za prijavu kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora 31. Oktobar 2019.- Za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” koji udruženje “Prava za sve” provodi zajedno sa partnerskom organizacijom UG “Budućnost” Modriča
JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za angažman pravnog lica za izradu, dizajn i administriranje web stranice 25. Oktobar 2019.- Za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning”
Diskriminacija porodilja Borba protiv diskriminacije porodilja u FBiH se nastavlja 18. Septembar 2019.- Prava za sve kao i svaki put do sada uključuje se u zagovaranje za rješavanje ovog problema
Studentske prakse: pravi put do radnog mjesta 14. August 2019.- Karika koja bi u jedinstven lanac povezala obrazovne institucije sa poslodavcima je nedostajala, barem do sad.

Studentskom praksom brže do posla

Projekat implementira Udruženje Prava za sve u partnerstvu sa UG Budućnost Modriča uz
finansijsku podršku Evropske unije
EUResurs.ba

DONATORI 


PARTNERI


ČLANICA

Prijavite se na našu mailing listu

Prijavite se da biste dobijali mjesečne novosti o našoj ogranizaciji, aktivnostima i programima.

Prijava