Predstavljena publikacija Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije

Odgovori ukazuju na isključenost građana i građanki a naročito žena iz procesa pridruživanja.

Pročitaj više

PRAVA ZA SVE obilježava 20 godina borbe za ljudska prava

PRAVA ZA SVE nastavlja pratiti zakonodavne procese te podržava mehanizme saradnje, koordinacije i zajedničkog djelovanja OCD i BiH Parlamenata.

Pročitaj više...

NOVA SERIJA DEBATA – Efikasna zaštita od diskriminacije

PRAVA ZA SVE nastavlja javno zagovaračke kampanje u borbi protiv diskriminacije.

Pročitaj više...

Žene nestaju sa društvene, političke i ekonomske scene u BiH

U Sarajevu je 30.11.2016 je predstavljen Izvještaj OCD o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. – 2017, koji će bi upućen UN Komitetu na razmatranje početkom naredne godine.

Pročitaj više...

Jednakost za sve: koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije

PRAVA ZA SVE dio su Anti-diskriminacijskog programa (AD program) koji uz podršku USAID-a i Fonda Otvoreno društvo BiH, a zajedno sa Mediacentar SarajevoCentrom za društvena istraživanja Analitika i Vaša prava implementiraju još od 2010. godine.
Pročitaj više

NOVOSTI

Predstavljanje Ženske perspektive Predstavljanje publikacije Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije 1. Juli 2017. - Odgovori ukazuju na isključenost građana i građanki a naročito žena iz procesa pridruživanja.
Radionica za studente pravnih fakulteta PRAVA ZA SVE je za studente pravnih fakulteta iz BiH organizovala dvodnevnu radionicu 9. April 2017. - Na radionici su učestvovali studenti sa pravnih fakulteta iz Mostara, Tuzle, Sarajeva, Zenice i Banjaluke.
Kolaz slika Nesto vise PRAVA ZA SVE nastavlja obrazovati i zagovarati u borbi protiv diskriminacije 21. Februar 2017. - Sa "Nešto više" kreiramo antidiskriminacijske kampanje. Sa "Bolja budućnost" finaliziramo rezutate istraživanja
Nova serija debata NOVA SERIJA DEBATA – Efikasna zaštita od diskriminacije 24. Januar 2017. - PRAVA ZA SVE nastavlja javno zagovaračke kampanje u borbi protiv diskriminacije.
prijedlog-2-godisnjica-sa-slikama-sa-proslave-4 PRAVA ZA SVE obilježava 20 godina predanog rada za ljudska prava 23. Decembar 2016. - PRAVA ZA SVE nastavlja pratiti zakonodavne procese te podržava mehanizme saradnje, koordinacije i zajedničkog djelovanja OCD i BiH Parlamenata.
kolaz-slika-zene-nestaju Žene nestaju sa društvene, političke i ekonomske scene u BiH 9. Decembar 2016. - U Sarajevu je 30.11.2016 je predstavljen Izvještaj OCD o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. - 2017, koji će bi upućen UN Komitetu na razmatranje početkom naredne godine.
kolaz-slika-mo Radionica: Integrisanje ravnopravnosti spolova u politike i propise (20 – 21 oktobar, 2016, Mostar) 1. Novembar 2016. - PRAVA ZA SVE su u saradnji sa SGIP i Gender Centrom FBi […]
Kolaz slika sa debate.jpg Serija debata o diskriminaciji žena u pristupu pravu na zdravlje 30. Oktobar 2016. - PRAVA ZA SVE je organizovala seriju debata o diskrimina […]
Konferencija: Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti 15. Novembar 2015. - Međunarodni standardi, domaći zakoni i politike promovi […]

Zagovarači/ce društvenih promjena

Pogledajte našu stranicu za projekat zagovarači/ce društvenih promjena

pzszapromjene.ba

DONATORI 

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova HR

PARTNERI

Prijavite se na našu mailing listu

Prijavite se da biste dobijali mjesečne novosti o našoj ogranizaciji, aktivnostima i programima.

Prijava