PRAVA ZA SVE nastavlja zagovarati za veće učešće žena u EU procesima:

Javno predstavljanje analize Mehanizma koordinacije sa aspekta učešća žena i OCD

Pročitaj više...

Predstavljena publikacija Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije

Odgovori ukazuju na isključenost građana i građanki a naročito žena iz procesa pridruživanja.

Pročitaj više

PRAVA ZA SVE obilježava 20 godina borbe za ljudska prava

PRAVA ZA SVE nastavlja pratiti zakonodavne procese te podržava mehanizme saradnje, koordinacije i zajedničkog djelovanja OCD i BiH Parlamenata.

Pročitaj više...

NOVA SERIJA DEBATA – Efikasna zaštita od diskriminacije

PRAVA ZA SVE nastavlja javno zagovaračke kampanje u borbi protiv diskriminacije.

Pročitaj više...

Žene nestaju sa društvene, političke i ekonomske scene u BiH

U Sarajevu je 30.11.2016 je predstavljen Izvještaj OCD o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. – 2017, koji će bi upućen UN Komitetu na razmatranje početkom naredne godine.

Pročitaj više...

NOVOSTI

Promocija policy paper PRAVA ZA SVE nastavlja zagovarati za veće učešće žena u EU procesima: Javno predstavljanje analize Mehanizma koordinacije sa aspekta učešća žena i OCD 27. Decembar 2017. - Rezultati analize su predstavljeni na javnoj promociji u EU info centru krajem decembra 2017. godine
Treća debata studenata Treća debata studenata prava: simulirano suđenje u slučaju seksualnog uznemiravanja 24. Decembar 2017. - Tokom simuliranog suđenja studenti su iznijeli uvodna izlaganja tužbe i odbrane, ispitivali svjedoke, vještake, tužitelje i tužene.
Studenti i aktivisti OCD PRAVA ZA SVE organizirala dvije radionice za studente i aktiviste OCD iz cijele BiH 14. Novembar 2017. - Kroz grupni rad, vježbali su kako koristiti pravne mehanizme zaštite od diskriminacije, analizom imaginarnih slučajeva diskriminacije.
treninzi-web PRAVA ZA SVE nastavlja sa edukacijama o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije 22. Oktobar 2017. - Ovaj put smo organizovali dvije edukacije za mlade, predstavnike OCD iz cijele BiH.
Predstavljanje Ženske perspektive Predstavljanje publikacije Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije 1. Juli 2017. - Odgovori ukazuju na isključenost građana i građanki a naročito žena iz procesa pridruživanja.
Radionica za studente pravnih fakulteta PRAVA ZA SVE je za studente pravnih fakulteta iz BiH organizovala dvodnevnu radionicu 9. April 2017. - Na radionici su učestvovali studenti sa pravnih fakulteta iz Mostara, Tuzle, Sarajeva, Zenice i Banjaluke.
Kolaz slika Nesto vise PRAVA ZA SVE nastavlja obrazovati i zagovarati u borbi protiv diskriminacije 21. Februar 2017. - Sa "Nešto više" kreiramo antidiskriminacijske kampanje. Sa "Bolja budućnost" finaliziramo rezutate istraživanja
Nova serija debata NOVA SERIJA DEBATA – Efikasna zaštita od diskriminacije 24. Januar 2017. - PRAVA ZA SVE nastavlja javno zagovaračke kampanje u borbi protiv diskriminacije.
prijedlog-2-godisnjica-sa-slikama-sa-proslave-4 PRAVA ZA SVE obilježava 20 godina predanog rada za ljudska prava 23. Decembar 2016. - PRAVA ZA SVE nastavlja pratiti zakonodavne procese te podržava mehanizme saradnje, koordinacije i zajedničkog djelovanja OCD i BiH Parlamenata.
kolaz-slika-zene-nestaju Žene nestaju sa društvene, političke i ekonomske scene u BiH 9. Decembar 2016. - U Sarajevu je 30.11.2016 je predstavljen Izvještaj OCD o primjeni zaključnih zapažanja i preporuka CEDAW komiteta za Bosnu i Hercegovinu 2013. - 2017, koji će bi upućen UN Komitetu na razmatranje početkom naredne godine.

Zagovarači/ce društvenih promjena

Pogledajte našu stranicu za projekat zagovarači/ce društvenih promjena

pzszapromjene.ba

DONATORI 

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova HR

PARTNERI

Prijavite se na našu mailing listu

Prijavite se da biste dobijali mjesečne novosti o našoj ogranizaciji, aktivnostima i programima.

Prijava