Diskusija i prezentacija: „Vodič kroz labirint Evropske Unije – kako zagovarati?“ Uloga civilnog društva u procesu pristupanja EU (04. oktobar 2016, Sarajevo)

Diskusija i prezentacija: „Vodič kroz labirint Evropske Unije – kako zagovarati?“ Uloga civilnog društva u procesu pristupanja EU (04. oktobar 2016, Sarajevo)

PRAVA ZA SVE su oragnizirale diskusiju o ulozi civilnog društva u procesu evropskih integracija, a predstavljen je i „Vodič kroz labirint Evropske Unije – kako zagovarati?“ Na diskusiji su učestvovali predstavnici civilnog društva, institucija vlasti i međunarodne zajednice u BiH.

Proces evropskih integracija obuhvata gotovo sve segmente društva, a uloga OCD je izuzetno značajna. Građanska demokracija, insistiranje na individualnim ljudskim pravima i slobodama i vladavina prava najznačajnija su civilizacijska dostignuća EU koja građani BiH očekuju od procesa integracije.

Vodič je i izrađen u cilju jačanja kapaciteta i uloge OCD u procesu pridruživanja EU, naročito organizacija koje se bave zagovaranjem ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.  Cilj je potaknuti što više OCD da se uključe u evropske procese i zagovaranjem ljudskih prava doprinesu uspostavljanju rodne ravnopravnosti kroz politike i zakone koji će biti usklađeni sa EU standardima.

Vodič možete pronaći u sekciji Publikacije.

Pogledajte video:

Komentariši