Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

U junu 2019. godine u Sarajevu je upriličena svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o uspostavljanju i saradnji ERSE mreže (Edukacija – Reforma – Sigurnost – Egzistencija) između Udruženja „Prava za sve“ u partnerstvu sa organizacijom „Budućnost“ Modriča i studentskih organizacija, akademske i poslovne zajednice, te relevantnih institucija.

Sporazum je potpisan u okviru projekta „Studentskom praksom brže do posla“, koji finansijski podržava Evropska unija, čime je zvanično započela saradnja između učesnika sa ciljem uvođenja redovne studentske prakse u visoko obrazovanje. Ova međusektorska saradnja predstavlja značajan doprinos reformi visokog obrazovanja i podršci učenja zasnovanog na preduzetništvu, što će doprinijeti većem zapošljavanju mladih.

„U projekat su uključena udruženja poslodavaca i visokoškolske institucije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva iz oba entiteta, što pokazuje da su za ovo pitanje zainteresovani svi u BiH i da se može provoditi reforma visokog obrazovanja, kvalitetno i kroz nevladin sektor“, izjavila je ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Elvira Dilberović, te dodala da će se ovim osnažiti studentska praksa u BiH.

„Evropska unija je prepoznala važnost prakse za studente i podržala projekat „Studentskom praksom brže do posla“ koji je prvi put napravio vezu između tržišta rada, obrazovnih programa i nas mladih, a koja će doprinijeti našoj pripremi za izazove koji nas očekuju nakon studija“, rekla je studentica Elma Baručija, koja trenutno obavlja studentsku praksu.

Sporazum ERSE 07

Sporazum ERSE 08

Postavi Komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *