O NAMA

Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

 

Prava za sve djeluje ka stvaranju pravednog i demokratskog društva zasnovanog na standardima ljudskih prava sa naročitim fokusom na jednake mogućnosti za sve te principe učesničke demokratije. Prava za sve zagovara odgovornost vlasti za poštovanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava za sve; zahtijeva pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava; promovira jednakost u pravima za sve osobe i grupe bez obzira na njihov spol ili rod, invaliditet, religiju ili vjerovanje, status manjine, seksualnu orjentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku; podržava razvoj vještina i osnaživanje isključenih grupa ili zajednica.

 

Prava za sve djeluje koristeći: aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje; razvijajući zagovaračke dokumente i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse; zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika; razvijajući vještine organizacija civilnog društva te djelujući na pravnom opismenjavanju organizacija i zajednica;

Prijavite se na našu mailing listu

SAVE UPDATE

Prijava

Prava Za Sve

PRAVA ZA SVE organizirala dvije radionice za studente i aktiviste OCD iz cijele BiH

PRAVA ZA SVE organizirala dvije radionice za studente i aktiviste OCD iz cijele BiH

Kroz grupni rad, vježbali su kako koristiti pravne mehanizme zaštite od diskriminacije, analizom imaginarnih slučajeva diskriminacije.

PRAVA ZA SVE nastavlja sa edukacijama o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije

PRAVA ZA SVE nastavlja sa edukacijama o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije

Ovaj put smo organizovali dvije edukacije za mlade, predstavnike OCD iz cijele BiH.

Predstavljanje publikacije Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije

Predstavljanje publikacije Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije

Odgovori ukazuju na isključenost građana i građanki a naročito žena iz procesa pridruživanja.

PRAVA ZA SVE je za studente pravnih fakulteta iz BiH organizovala dvodnevnu radionicu

PRAVA ZA SVE je za studente pravnih fakulteta iz BiH organizovala dvodnevnu radionicu

Na radionici su učestvovali studenti sa pravnih fakulteta iz Mostara, Tuzle, Sarajeva, Zenice i Banjaluke.

PRAVA ZA SVE nastavlja obrazovati i zagovarati u borbi protiv diskriminacije

PRAVA ZA SVE nastavlja obrazovati i zagovarati u borbi protiv diskriminacije

Sa “Nešto više” kreiramo antidiskriminacijske kampanje. Sa “Bolja budućnost” finaliziramo rezutate istraživanja