O NAMA

Udruženje Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

 

Prava za sve djeluje ka stvaranju pravednog i demokratskog društva zasnovanog na standardima ljudskih prava sa naročitim fokusom na jednake mogućnosti za sve te principe učesničke demokratije. Prava za sve zagovara odgovornost vlasti za poštovanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava za sve; zahtijeva pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava; promovira jednakost u pravima za sve osobe i grupe bez obzira na njihov spol ili rod, invaliditet, religiju ili vjerovanje, status manjine, seksualnu orjentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku; podržava razvoj vještina i osnaživanje isključenih grupa ili zajednica.

 

Prava za sve djeluje koristeći: aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje; razvijajući zagovaračke dokumente i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse; zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika; razvijajući vještine organizacija civilnog društva te djelujući na pravnom opismenjavanju organizacija i zajednica;

Prijavite se na našu mailing listu

SAVE UPDATE

Prijava

Prava Za Sve

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjeg monitoringa raznih aspekata učešća žena u procesu EU integracija

Konferencija Studentskom praksom brže do posla

Konferencija Studentskom praksom brže do posla

Konferenciju su organizovale Udruzenja „Prava za sve„ iz Sarajeva i „Budućnost“ iz Modriče u okviru istoimenog projekta koji finansira Evropska unija

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za angažovanje PR agencije iz oblasti medija i komunikacija

Za potrebe projekta koji udruženje “Prava za sve” provodi zajedno sa partnerskom oranizacijom Udruženje građana “Budućnost” Modriča uz podršku Evropske unije

(VIDEO) Kako osigurati rodnu ravnopravnost u procesu EU integracija

(VIDEO) Kako osigurati rodnu ravnopravnost u procesu EU integracija

Pogledajte video

Javna promocija dokumenta „Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija“

Javna promocija dokumenta „Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija“

Dokument sadrži analizu statusa žena na društveno političkoj sceni u BiH