O NAMA

Udruženje Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

 

Prava za sve djeluje ka stvaranju pravednog i demokratskog društva zasnovanog na standardima ljudskih prava sa naročitim fokusom na jednake mogućnosti za sve te principe učesničke demokratije. Prava za sve zagovara odgovornost vlasti za poštovanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava za sve; zahtijeva pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava; promovira jednakost u pravima za sve osobe i grupe bez obzira na njihov spol ili rod, invaliditet, religiju ili vjerovanje, status manjine, seksualnu orjentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku; podržava razvoj vještina i osnaživanje isključenih grupa ili zajednica.

 

Prava za sve djeluje koristeći: aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje; razvijajući zagovaračke dokumente i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse; zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika; razvijajući vještine organizacija civilnog društva te djelujući na pravnom opismenjavanju organizacija i zajednica;

Prijavite se na našu mailing listu

SAVE UPDATE

Prijava

Prava Za Sve

JAVNI POZIV za prijavu kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora

Za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” koji udruženje “Prava za sve” provodi zajedno sa partnerskom organizacijom UG “Budućnost” Modriča

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za angažman pravnog lica za izradu, dizajn i administriranje web stranice

Za potrebe projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning”

Borba protiv diskriminacije porodilja u FBiH se nastavlja

Borba protiv diskriminacije porodilja u FBiH se nastavlja

Prava za sve kao i svaki put do sada uključuje se u zagovaranje za rješavanje ovog problema

Studentske prakse: pravi put do radnog mjesta

Studentske prakse: pravi put do radnog mjesta

Karika koja bi u jedinstven lanac povezala obrazovne institucije sa poslodavcima je nedostajala, barem do sad.

Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

Započela međusektorska saradnja koja će unaprijediti zastupljenost studentske prakse u javnom i privatnom sektoru.