O NAMA

Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

 

Prava za sve djeluje ka stvaranju pravednog i demokratskog društva zasnovanog na standardima ljudskih prava sa naročitim fokusom na jednake mogućnosti za sve te principe učesničke demokratije. Prava za sve zagovara odgovornost vlasti za poštovanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava za sve; zahtijeva pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava; promovira jednakost u pravima za sve osobe i grupe bez obzira na njihov spol ili rod, invaliditet, religiju ili vjerovanje, status manjine, seksualnu orjentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku; podržava razvoj vještina i osnaživanje isključenih grupa ili zajednica.

 

Prava za sve djeluje koristeći: aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje; razvijajući zagovaračke dokumente i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse; zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika; razvijajući vještine organizacija civilnog društva te djelujući na pravnom opismenjavanju organizacija i zajednica;

Prijavite se na našu mailing listu

SAVE UPDATE

Prijava

Prava Za Sve

(VIDEO) Kako osigurati rodnu ravnopravnost u procesu EU integracija

(VIDEO) Kako osigurati rodnu ravnopravnost u procesu EU integracija

Pogledajte video

Javna promocija dokumenta „Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija“

Javna promocija dokumenta „Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija“

Dokument sadrži analizu statusa žena na društveno političkoj sceni u BiH

Sedmica zagovaranja u Briselu

Sedmica zagovaranja u Briselu

Fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je u Briselu Sedmicu zagovaranja/Advocacy week

PRAVA ZA SVE u studijskoj posjeti Vilniusu

PRAVA ZA SVE u studijskoj posjeti Vilniusu

Studijska posjeta se sastojala od dva dijela: radionice o analizi rodne ravnopravnosti i edukacije za pisanje diskusionog/zagovaračkog dokumenta, te posjete Evropskom institutu za ravnopravnost spolova (EIGE)

(VIDEO) Šta misle studenti pravnih fakulteta iz BiH o saradnji sa PRAVA ZA SVE

(VIDEO) Šta misle studenti pravnih fakulteta iz BiH o saradnji sa PRAVA ZA SVE

Njihove odgovore možete pogledati u kratkim video prilozima