O NAMA

Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

 

Prava za sve djeluje ka stvaranju pravednog i demokratskog društva zasnovanog na standardima ljudskih prava sa naročitim fokusom na jednake mogućnosti za sve te principe učesničke demokratije. Prava za sve zagovara odgovornost vlasti za poštovanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava za sve; zahtijeva pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava; promovira jednakost u pravima za sve osobe i grupe bez obzira na njihov spol ili rod, invaliditet, religiju ili vjerovanje, status manjine, seksualnu orjentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku; podržava razvoj vještina i osnaživanje isključenih grupa ili zajednica.

 

Prava za sve djeluje koristeći: aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje; razvijajući zagovaračke dokumente i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse; zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika; razvijajući vještine organizacija civilnog društva te djelujući na pravnom opismenjavanju organizacija i zajednica;

Prijavite se na našu mailing listu

SAVE UPDATE

Prijava

Prava Za Sve

PRAVA ZA SVE nastavlja zagovarati za veće učešće žena u EU procesima: Javno predstavljanje analize Mehanizma koordinacije sa aspekta učešća žena i OCD

PRAVA ZA SVE nastavlja zagovarati za veće učešće žena u EU procesima: Javno predstavljanje analize Mehanizma koordinacije sa aspekta učešća žena i OCD

Rezultati analize su predstavljeni na javnoj promociji u EU info centru krajem decembra 2017. godine

Treća debata studenata prava: simulirano suđenje u slučaju seksualnog uznemiravanja

Treća debata studenata prava: simulirano suđenje u slučaju seksualnog uznemiravanja

Tokom simuliranog suđenja studenti su iznijeli uvodna izlaganja tužbe i odbrane, ispitivali svjedoke, vještake, tužitelje i tužene.

PRAVA ZA SVE organizirala dvije radionice za studente i aktiviste OCD iz cijele BiH

PRAVA ZA SVE organizirala dvije radionice za studente i aktiviste OCD iz cijele BiH

Kroz grupni rad, vježbali su kako koristiti pravne mehanizme zaštite od diskriminacije, analizom imaginarnih slučajeva diskriminacije.

PRAVA ZA SVE nastavlja sa edukacijama o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije

PRAVA ZA SVE nastavlja sa edukacijama o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije

Ovaj put smo organizovali dvije edukacije za mlade, predstavnike OCD iz cijele BiH.

Predstavljanje publikacije Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije

Predstavljanje publikacije Ženske perspektive: Alternativni odgovori na upitnik Evropske komisije

Odgovori ukazuju na isključenost građana i građanki a naročito žena iz procesa pridruživanja.