O NAMA

Udruženje Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

 

Prava za sve djeluje ka stvaranju pravednog i demokratskog društva zasnovanog na standardima ljudskih prava sa naročitim fokusom na jednake mogućnosti za sve te principe učesničke demokratije. Prava za sve zagovara odgovornost vlasti za poštovanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava za sve; zahtijeva pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava; promovira jednakost u pravima za sve osobe i grupe bez obzira na njihov spol ili rod, invaliditet, religiju ili vjerovanje, status manjine, seksualnu orjentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku; podržava razvoj vještina i osnaživanje isključenih grupa ili zajednica.

 

Prava za sve djeluje koristeći: aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje; razvijajući zagovaračke dokumente i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse; zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika; razvijajući vještine organizacija civilnog društva te djelujući na pravnom opismenjavanju organizacija i zajednica;

Prijavite se na našu mailing listu

SAVE UPDATE

Prijava

Prava Za Sve

Borba protiv diskriminacije porodilja u FBiH se nastavlja

Borba protiv diskriminacije porodilja u FBiH se nastavlja

Prava za sve kao i svaki put do sada uključuje se u zagovaranje za rješavanje ovog problema

Studentske prakse: pravi put do radnog mjesta

Studentske prakse: pravi put do radnog mjesta

Karika koja bi u jedinstven lanac povezala obrazovne institucije sa poslodavcima je nedostajala, barem do sad.

Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

Potpisan Sporazum o saradnji i principima rada ERSE mreže

Započela međusektorska saradnja koja će unaprijediti zastupljenost studentske prakse u javnom i privatnom sektoru.

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA…

Ispravka se odnosi na krajnji rok za dostavu ponuda

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za angažman osobe ili pravnog lica

U okviru projekta “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning”