O NAMA

Prava za sve je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Od 1996. godine, Prava za sve promoviraju učešće građana u institucijama i procesima kroz zagovaračke kampanje kojima ukazuje na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije tražeći zakonodavne i reforme politika te učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka. Prava za sve izrasla su iz međunarodne nevladine organizacije Global Rights.

 

Prava za sve djeluje ka stvaranju pravednog i demokratskog društva zasnovanog na standardima ljudskih prava sa naročitim fokusom na jednake mogućnosti za sve te principe učesničke demokratije. Prava za sve zagovara odgovornost vlasti za poštovanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava za sve; zahtijeva pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava; promovira jednakost u pravima za sve osobe i grupe bez obzira na njihov spol ili rod, invaliditet, religiju ili vjerovanje, status manjine, seksualnu orjentaciju ili identitet, ili bilo koju drugu karakteristiku; podržava razvoj vještina i osnaživanje isključenih grupa ili zajednica.

 

Prava za sve djeluje koristeći: aktivistička i društvena istraživanja; monitoring i izvještavanje; razvijajući zagovaračke dokumente i preporuke za izmjene zakona, politika i prakse; zagovaračke kampanje zahtijevajući zakonodavne i reforme politika; razvijajući vještine organizacija civilnog društva te djelujući na pravnom opismenjavanju organizacija i zajednica;

Prijavite se na našu mailing listu

SAVE UPDATE

Prijava

Prava Za Sve

(VIDEO) Šta misle studenti pravnih fakulteta iz BiH o saradnji sa PRAVA ZA SVE

(VIDEO) Šta misle studenti pravnih fakulteta iz BiH o saradnji sa PRAVA ZA SVE

Njihove odgovore možete pogledati u kratkim video prilozima

Četvrta debata studenata prava: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava

Četvrta debata studenata prava: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava

Ovaj put su studenti i studentice učili o primjeni Europske konvencije u slučajevima diskriminacije

Radionice za mlade, studente i aktiviste OCD na temu diskriminacije

Radionice za mlade, studente i aktiviste OCD na temu diskriminacije

Učesnici su i ovaj put sa vrhnunskim stručnjacima iz ove oblasti kroz predavanje i interaktivnu diskusiju učili šta je diskriminacija

PRAVA ZA SVE upozoravaju na kontinuiranu diskriminaciju žena

Položaj žena u Bosni i Hercegovini je sve lošiji, kreće […]

PRAVA ZA SVE nastavlja zagovarati za veće učešće žena u EU procesima: Javno predstavljanje analize Mehanizma koordinacije sa aspekta učešća žena i OCD

PRAVA ZA SVE nastavlja zagovarati za veće učešće žena u EU procesima: Javno predstavljanje analize Mehanizma koordinacije sa aspekta učešća žena i OCD

Rezultati analize su predstavljeni na javnoj promociji u EU info centru krajem decembra 2017. godine