Sastanak Ženske zagovaračke grupe

Sastanak Ženske zagovaračke grupe

1. maja 2020. godine online je održan redovni godišnji sastanak Ženske zagovaračke grupe (WAG – Women Advocacy Group), koju čine ženske organizacije civilnog društva, studentske organizacije i aktivistice iz cijele Bosne i Hercegovine. Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjeg monitoringa raznih aspekata učešća žena u procesu evropskih integracija, sa posebnim naglaskom na negativan uticaj pandemije COVID-19 i relevantnih novousvojenih propisa na ženska prava u zemlji. Prisutne članice grupe su razgovarale o političkom učešću žena i zastupljenosti u procesima odlučivanja, realizaciji ekonomskih i socijalnih prava, porastu nasilja nad ženama i smanjivanju prostora za djelovanje ženskih organizacija civilnog društva, te podijelile informacije sa terena. Zaključeno je da je od izuzetne važnosti da ženski glasovi budu uključeni u cijeli proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine, te da je na sva pitanja neophodno obezbijediti žensku perspektivu. “Rodna ravnopravnost ne znači da žena bude samo prisutna, nego da se ženska pitanja tretiraju kao važna” izjavila je Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije “Udružene žene” iz Banje...
Regionalno strateško planiranje

Regionalno strateško planiranje

Od 24. do 27. februara 2020. godine u Beogradu, Fondacija Kvinna till Kvinna u sklopu EU zagovaračkog programa organizovala je sastanak posvećen strateškom planiranju. PRAVA ZA SVE su, uz predstavnice drugih ženskih organizacija iz regiona, učestvovala na sastanku posvećenom razmjeni dosadašnjih iskustava u zagovaranju za bolji položaj žena i uključivanje ženskih glasova u proces evropskih integracija, te planiranju budućih koraka. Sastanak je bio prilika za predstavljanje rezultata projekata implementiranih na nacionalnom i regionalnom nivou i osvrt na stanje ženskih ljudskih prava u regionu. Važan segment sastanka bio je i trening o teoriji promjene kao modelu planiranja i postizanja rezultata nastavka zagovaranja za promjene i veće učešće žena u procesu pristupanja Evropskoj...

Poziv za mlade: Prepoznaj i prati online prijetnje u društvenim medijima

Pozivamo mlade (18-24)  iz BiH da se prijave za edukaciju o monitoringu društvenih medija u okviru projekta “Jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prepozna i prati online prijetnje na društvenim medijima“, kojeg implementiraju nevladine organizacije Ja bih u EU i Centar za sigurnosne studije za Hedayah uz pomoć udruženja Munja inkubator, Prava za sve, KOMA (Koalicija marginalizovanih grupa u BiH), Omladinski resursni centar Tuzla i PREC. Projekat finansira Evropska unija. U okviru edukacije, planiran je četverodnevni trening, na kojem će se mladi upoznati sa trendovima nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama i načinima prepoznavanja online prijetnji koje vode ka nasilnom ekstremizmu. Nakon treninga mladi će imati priliku da svoje vještine usavrše kroz praćenje, analizu sadržaja i izvještavanje uz nadzor mentora. Involviranost mladih kao najaktivnijih korisnika društvenih medija od velike je važnosti za sprječa-vanje širenja ekstremizma online. Kriteriji za prijavu: Dob: 18 – 24 godine Poznavanje društvenih mreža Zainteresiranost za tematiku Status – zaposlen/a, nezaposlen/a, student/ica Prijava treba da sadrži: Ime i prezime, datum i grad rođenja, adresu i grad stanovanja, status, kratku biografiju. Prijave se mogu dostaviti na e mail adresu info@jabiheu.ba ili poštom na Udruženje „Ja bih u EU“, Ćumurija 2, 71 000 Sarajevo Krajnji rok za prijave je petak 28.02.2020. do 17:00...
Javna promocija dokumenta “Šta nam donosi Reformska agenda II: pregled kroz prizmu ženskih prava”

Javna promocija dokumenta “Šta nam donosi Reformska agenda II: pregled kroz prizmu ženskih prava”

Udruženje “Prava za sve” je 5. decembra 2019. godine u EU Info centru u Sarajevu predstavilo zagovarački dokument “Šta nam donosi Reformska agenda II: pregled kroz prizmu ženskih prava”, u cilju uključivanja rodne ravnopravnosti u reforme koje prate proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Dokument je nastao u saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom i prati strukturu Reformske agende II, te ukazuje koliko su žene zastupljene u oblastima održivog i ubrzanog ekonomskog rasta i unapređenja poslovnog okruženja, depolitizacije i povećanja efikasnosti javnih preduzeća, sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sistema, te politika koje pružaju prilike mladima, ženama i ostalim ranjivim kategorijama. Diana Šehić, direktorica Udruženja “Prava za sve” istakla je da je “usvajanje Reformske agende II jako važno, ali nedostaje integracija ženskih ljudskih prava u mjere koje će se provoditi. Tokom rada na analizi Reformske agende II, identifikovali smo tri ključna nedostatka: izostanak evaluacije primjene Reformske agende I, nedostatak navođenja i prikupljanja statističkih podataka razvrstanih po spolu, te neprovođenje postupka procjene uticaja propisa.” Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u BiH, podržao je izradu ovog dokumenta, posebno zbog toga što ženska ljudska prava nisu u dovoljnoj mjeri zastupljena na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. “Jedna od ključnih vrijednosti Evropske unije je ravnopravnost spolova, i mi posvećujemo posebnu pažnju ovom pitanju. Znamo da se uvijek može više, i zbog toga smo danas ovdje, kako bismo učestvovali u debati. Žene moraju biti prisutne u javnom životu i u svim sferama moraju biti jednake sa muškarcima. Sa ovog mjesta upućujemo poziv vlastima i medijima da budu uz nas, jer je ovo...

JAVNI POZIV za slanje ponuda za izradu publikacije

Udruženje Prava za sve sa partnerskom organizacijom UG “Budućnost” Modriča provodi projekat “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” (“Studentskom praksom brže do posla”) koji finansijski podržava Evropska unija. Osnovni cilj projekta je podrška reformi visokog obrazovanja u oblasti provođenja studentske prakse kroz povezivanje akademske i poslovne zajednice, te studenstkih i drugih OCDa, kao i relevantnih institucija. U okviru provođenja projekta predviđena je izrada publikacije: “EU best practice and best models of practical instruction in higher education along with financial projections of costs for selected instruction models.” Ovim putem Vas pozivamo da ukoliko ste zainteresovani, pošaljete ponudu za izradu pomenute publikacije. Za detaljnije informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka (ToR) na engleskom jeziku. Svoju ponudu (tehničku i finansijsku ponudu), možete dostaviti na b/h/s jeziku najkasnije do 18. decembra 2019. godine na adresu: office@pravazasve.ba sa naznakom: Aplikacija za izradu publikacije Ref br: 10-19/01 ToR mozete preuzeti...