JAVNI POZIV za slanje ponuda za izradu publikacije

Udruženje Prava za sve sa partnerskom organizacijom UG “Budućnost” Modriča provodi projekat “Education Reform to secure youth employment through enterprise-based learning” (“Studentskom praksom brže do posla”) koji finansijski podržava Evropska unija. Osnovni cilj...
Zadržimo mlade u Bosni i Hercegovini

Zadržimo mlade u Bosni i Hercegovini

„Zadržimo mlade u BiH: Zaokružimo ciklus visokog obrazovanja“ je naziv konferencije koja je u organizaciji udruženja „Prava za sve“ iz Sarajeva i „Budućnost“ iz Modriče, održana 29. novembra 2019. godine u Banja Luci. Konferencija je dio projekta „Studentskom praksom...
PRAVA ZA SVE zagovaraju u Briselu

PRAVA ZA SVE zagovaraju u Briselu

U periodu od 3. do 8. novembra 2019. godine, Fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je Sedmicu zagovaranja (Consultancy Week) u Briselu na kojoj su učestvovale predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana. Maida Omerćehajić, pravna...
PRAVA ZA SVE na 74. sesiji CEDAW Komiteta

PRAVA ZA SVE na 74. sesiji CEDAW Komiteta

U periodu od 24. do 31. oktobra 2019. godine, predstavnice ženskih organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje su doprinijele izradi Alternativnog CEDAW izvještaja (2013-17) učestvovale su na 74. sesiji CEDAW Komiteta u UN-u u Ženevi, kao i na From...