Akcioni plan za djecu 2011-2014

Autor: Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine
Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice)
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita
Datum: 7.5.2014.

Download