Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Autor: Inicijativa za monitoring EU integracija
Vrsta: Izvještaji
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 24.7.2014.

Download