Alternativni izvještaj o primjeni CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Autor: Bosna i Hercegovina
Vrsta: Izvještaji
Teme: Ženska ljudska prava
Datum: 8.5.2014.

Download