Analiza edukovanosti javnosti iz zakona o ravnopravnosti spolova BiH i Porodičnog zakona FBiH i RS

Autor: Fondacija lokalne demokratije
Vrsta: Istraživanja (analize, studije)
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava
Datum: 18.9.2014.

Download