Analiza politika socijalnog uključivanja žena žrtava nasilja u porodici

Autor: Fedra Idžaković Arijana Ćatović Radmila Žigić Mirjana Vlaho Mirjana Brajković Aleksandra Petrić
Vrsta: Istraživanja (analize, studije)
Teme: Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 8.5.2014.

Download