Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016

Autor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vrsta: Ostali dokumenti
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 20.6.2014.

Download