Evaluacija novih metoda ciljanja zasnovana na podacima pilot ankete za BiH

Autor: Incijativa za bolju i humaniju inkluziju
Vrsta: Ostali dokumenti
Teme: Socijalna zaštita, Diskriminacija
Datum: 11.5.2014.

Download