Evropska konvencija o ljudskim pravima

Autor: Evropski sud za ljudska prava
Vrsta: Međunarodni dokumenti
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita
Datum: 8.5.2014.

Download