Izvještaj BiH o primjenjivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Autor: Bosna i Hercegovina
Vrsta: Izvještaji
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Diskriminacija
Datum: 7.5.2014.

Download