Izvještaj o anketi o položaju Romkinja i nasilja u porodici nad Romkinjama

Autor: CProgram „Romkinje za život bez nasilja“
Vrsta: Izvještaji
Teme: SSocijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 8.5.2014.

Download