Izvještaj o primjenjivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH

Autor: Custom Concept
Vrsta: Izvještaji
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 7.5.2014.

Download