Kako se zaštiti od diskriminacije? Primjena Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Autor: Prava za sve ICVA
Vrsta: Vodiči i uputstva
Teme: Diskriminacija
Datum: 30.5.2014.

Download