Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Autor: Hajrija Hadžiomerović-Muftić, Fedra Idžaković, Natalija Petrić, Adisa Zahiragić
Vrsta: Ostali dokumenti
Teme: Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 8.5.2014.

Download