Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena

Autor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Agencija za ravnopravnost spolova
Vrsta: Međunarodni dokumenti
Teme: Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 8.5.2014.

Download