Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Autor: Custom Concept
Vrsta: Međunarodni dokumenti
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Diskriminacija
Datum: 7.5.2014.

Download