Novi metodi ciljanja za BiH-a: Drugi dio

Autor: Incijativa za bolju i humaniju inkluziju
Vrsta: Ostali dokumenti
Teme: Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Diskriminacija
Datum: 11.5.2014.

Download