Obrazloženje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Autor: Vijeće Evrope Council of Europe
Vrsta: Međunarodni dokumenti
Teme: Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava
Datum: 8.5.2014.

Download