Osnovni principi i dokazivanje “ostalih oblika diskriminacije” prema Zakonu o zabrani diskriminacije

Autor: Centar za društvena istraživanja Analitika
Vrsta: Istraživanja (analize, studije)
Teme: Diskriminacija
Datum: 9.6.2015.

Download