Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u BiH

Autor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice)
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita
Datum: 7.5.2014.

Download