Prava LGBT osoba u BiH – Zdravstvo

Autor: Jasmina Čaušević, Lejla Somun-Krupalija, Zlatiborka Popov-Momčinović
Vrsta: Ostali dokumenti
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Marginalizirane grupe, Diskriminacija
Datum: 12.5.2014.

Download