Preporuka Komiteta Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Autor: Komitet Vijeća Evrope
Vrsta: Međunarodni dokumenti
Teme: Ženska ljudska prava
Datum: 8.5.2014.

Download