Priručnik za rad komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama

Autor: Federalno ministarstvo zdravstva
Vrsta: Vodiči i uputstva
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe
Datum: 18.9.2014.

Download