Priručnik za usklađivanje zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova i sa međunarodnim standardima

Autor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Agencija za ravnopravnost spolova
Vrsta: Ostali dokumenti
Teme: Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 8.5.2014.

Download