Priručnik za usklađivanje zakona sa zakonom o ravnopravnosti spolova

Autor: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Agencija za ravnopravnost spolova BiH
Vrsta: Vodiči i uputstva
Teme: Diskriminacija
Datum: 4.6.2014.

Download