Rezultati višegodišnjeg istraživanja sindikata trgovine o pravnoj pomoći radnicima

Autor: Sindikat trgovine Federacije Bosne i Hercegovine
Vrsta: Istraživanja (analize, studije)
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava
Datum: 9.12.2014.

Download