Smjernice za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama i model pravilnika

Autor: ICVA Prava za sve Zemlja djece
Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice)
Teme: Marginalizirane grupe, Diskriminacija
Datum: 9.12.2014.

Download