Smjernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti

Autor: Fedra Idžaković, Arijana Ćatović, Vesna Vukmanić
Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice)
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita
Datum: 24.10.2014.

Download