Specijalni izvještaj o pravima osoba sa invaliditetom

Autor: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Vrsta: Izvještaji
Teme: Marginalizirane grupe, Diskriminacija
Datum: 7.5.2014.

Download