Specijalni izvještaj o stanju prava djece sa posebnim potrebama

Autor: Ombudsmen za ljudska prava BiH
Vrsta: Izvještaji
Teme: Diskriminacija
Datum: 7.5.2014.

Download