Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u BiH

Autor: Federacija BiH
Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice)
Teme: Marginalizirane grupe, Diskriminacija
Datum: 7.5.2014.

Download