Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u FBiH

Autor: Federacija BiH
Vrsta: Zakoni
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava
Datum: 29.4.2014.

Download