Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014. Autor: Inicijativa za monitoring EU integracija Vrsta: Izvještaji Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija Datum: 24.7.2014....
Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016

Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016

Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016 Autor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Vrsta: Ostali dokumenti Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija Datum: 20.6.2014....