Ko je ko u mreži pravde

Ko je ko u mreži pravde

Ko je ko u mreži pravde Autor: Mreža pravde u Bosni i Hercegovini Vrsta: Ostali dokumenti Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita Datum: 12.9.2014....
Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014. Autor: Inicijativa za monitoring EU integracija Vrsta: Izvještaji Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija Datum: 24.7.2014....
Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016

Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016

Dokument okvirnog budžeta – 2014 – 2016 Autor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Vrsta: Ostali dokumenti Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija Datum: 20.6.2014....
Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme Federalnih pravnih propisa i dr. akata

Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme Federalnih pravnih propisa i dr. akata

Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme Federalnih pravnih propisa i dr. akata Autor: Vlada FBiH Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice) Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija Datum: 17.6.2014....