Ko je ko u mreži pravde

Ko je ko u mreži pravde

Ko je ko u mreži pravde Autor: Mreža pravde u Bosni i Hercegovini Vrsta: Ostali dokumenti Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita Datum: 12.9.2014....
Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014.

Alternativni izvještaj o napretku 2014. Autor: Inicijativa za monitoring EU integracija Vrsta: Izvještaji Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija Datum: 24.7.2014....